Home

Kunskarav moderna språk gymnasiet

variera från språk till språk samt mellan olika kurser i samma språk och på samma steg. Kinesiska För kinesiska/mandarin finns sedan juli 2014 särskilt framtagna kurser med centralt innehåll och kunskarav. Dessa kurser avviker från kurserna övriga moderna språk. Se separat kommentardokument för kinesiska 1-7. Du hitta Bedömningsstöd i moderna språk. Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan. Stöd för dig som undervisar i moderna språk. Kursplanen i moderna språk har blivit stadieindelad, det finns kunskarav i årskurs 6 och du som lärare ska sätta betyg redan i årskurs 6

Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskaraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkl Betygsmatris och kunskarav för kursen Moderna språk 7. Kurskod: MODXXX07, Kurspoäng: 100, Ämne: Moderna språk, Ämneskod: MOD. Kursen moderna språk 7 omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte Moderna språk, kunskarav, Lgr 11, betygsskalan A-F, rättssäkerhet . Innehåll 1. Betygsnivån IG användes enbart på gymnasiet. Om eleven på grundskolan inte uppnådde betyg G fick eleven istället för betyg ett skriftligt omdöme.9 2.2 Lpo 9

Om eleven kommer till gymnasiet med förkunskaper i minst ett modernt språk kan hen på gymnasiet få godkända betyg i moderna språk 3 och 4, vilket ger Meritpoäng. För mer info var god se GymnasieGuiden.se. Men, även bortsett från betyg och möjlighet att komma in på sin drömutbildning, så är det bra att ha så goda kunskaper i så. Bedömningsmatris i Moderna Språk steg 3, GY11 Skapad 2014-09-04 10:03 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg unikum.net En analytiskt matris baserad på kunskaraven för moderna språk steg 3 ur läroplanen för gymnasieskolan 2011 Om du på grundskolan läser moderna språk, kan det vara en fördel att fortsätta med samma språk in på gymnasiet! Det ökar din möjlighet i att få meritpoäng , eftersom fler steg inom ett och samma språk gör att du kommer till en högre nivå i det språket och kan få godkänt betyg i Moderna språk 3 och 4, kurser inom ämnet moderna språk som ger meritpoäng

Problemet med den generella kursplanen för Moderna språk är att den inte är helt anpassad för ett språk som Kinesiskan där man använder tecken istället för bokstäver och där skriftspråket skiljer sig väldigt mycket från det talade språket. Vilken kurs i Moderna språk börjar man läsa på gymnasiet? Om man inte läste ett visst. Moderna språk 100 Psykologi 50 14. Estetiska programmet Estetisk kommunikation 100 Bild och formgivning Konst och Dans kultur 50 Estetik och media Musik Teater 15. Humanistiska programmet Filosofi 50 Kultur Moderna språk 200 Språk Människan Moderna språk kan läsas i varierande svårighetsgrad på gymnasiet, och vi erbjuder en mängd olika uppsatser och texter på olika nivåer (bland annat i form av grammatikövningar, presentationer, recensioner, inlämningsuppgifter och analyser) Kunskarav moderna språk åk 7-9 Skapad 2018-10-11 17:54 i Tiundaskolan Uppsala unikum.net. Kommunfavorit kunskarav moderna språk, Lgr 11. Uppsala kommun. Grundskola 7 - 9 Moderna språk - språkval. F (insats krävs) E C A Förstå. Från höstterminen 2018 är grundskolan indelad i stadier. Detta innebär att det centrala innehållet i kursplanerna för språkval är uppdelade i årskurs 4-6 respektive 7-9 och att det finns kunskarav för årskurs 6 i Moderna språk och Teckenspråk för hörande. Vi har valt att översätta även dessa kunskarav till enklare svenska

 1. Moderna språk för gymnasiet är under uppbyggnad i Kunskapsmatrisen, men redan nu kan du skapa eget innehåll. Inom varje rubrik i det centrala innehållet kan användaren skapa uppgifter som prövar de olika förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna
 2. Moderna språk. Kontakt Undermeny för Kontakt. Personal. Publikationer. In English, auf Deutsch, en français, Engelska 7 - Gymnasiet Bedömningsstöd för Engelska 7 i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Engelsk
 3. Kursplanen i moderna språk har blivit stadieindelad, det finns kunskarav i årskurs 6 och du som lärare ska sätta betyg redan i årskurs 6. Ta del av våra poddar som stödjer dig i ditt arbete. Språksprånget. Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor

Info om gymnasiet; Från och med höstterminen 2011 gäller ett nytt betygssystem i Sverige. De nya betygskriterierna är nu mycket tydligare och eleverna kommer att allt oftare kunna följa upp hur det går för dem. Även föräldrar har möjlighet att ta del av sina barns gymnasiebetyg VAL AV MODERNA SPRÅK INFÖR LÄSÅR 2018-2019 Språkval i grundskolan (Skolverket) 9 innebär det extra meritpoäng vid ansökan till gymnasiet, Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskarav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6 Hej Jelena! Det är enbart betyget i Moderna språk som läses inom ramens för språkval som får räknas in som det 17-de ämne i elevens jämförelsetal som i vissa län kallas för Mtv (meritvärde) och ibland också kallas för betygspoäng - i alla fall i den siffran som man konkurrerar med om en plats på gymnasiet.. Moderna språk och Modersmål är, enligt Skolverket, olika ämnen. Ett språk (t.ex. arabiska, turkiska, somaliska m.fl) kan man läsa som Modersmål eller som Modernt språk (det är två olika kursplaner och olika behörighet för lärare). Det finns lärare som får undervisa i samma språk som Modersmål och som Modern språk - och finns det på din skola en sådan behörig lärare, då kan du läsa ditt modersmål som Modernt språk

Moderna språk. Kontakt Undermeny för Kontakt. Personal. Publikationer. In English, auf Deutsch, en français, Engelska 5 - Gymnasiet Prov och bedömningsstöd för Engelska 5 i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Engelska Nationellt prov i Engelska Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk Stora Höga Skapad 2011-10-18 15:19 i Stora Högaskolan Stenungsund unikum.net Grundskola 7 - 9 Moderna språk - språkva Nationellt prov i Engelska 6 Här finns information om det nationella provet i Engelska 6 för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning, bland annat om provets syfte, bedömning, de olika delproven, lärarmaterial, inskickning av lärarenkät och inrapportering av provresultat Fördelen med att fortsätta läsa det språket som du hade på grundskolan är att i fall du började i å k 6 - läser du steg 3 & 4 på gymnasiet och betyg E i de kurserna räcke för att få full pott i Meritpoäng /1,5 i Moderna språk som är max/ - vilket höjer Meritvärde i dina gymnasiebetyg väldigt mycket Plugga japanska på gymnasiet. Språket är det sjunde mest lästa moderna språket i svenska gymnasieskolan

Moderna språk - Skolverke

Moderna språk 7 - Kunskarav

 1. Kunskarav moderna språk åk 4-6 Skapad 2019-06-17 08:50 i Västra Stenhagenskolan Uppsala unikum.net. Kommunfavorit kunskarav moderna språk åk 4-6, Lgr 11. Uppsala kommun. Grundskola 4 - 6 Moderna språk - språkval. F (insats krävs) E C A Förstå.
 2. Moderna språk som alternativ till moderna språk TN Se språklistan nedan Observera att det endast är nedanstående språk som är godkända alternativ till moderna språk Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3). Saknas kod för det språk skolan tänker erbjud
 3. Moderna språk på gymnasiet. Hej. jag har precis gått ut nian och jag har inte valt att läsa moderna språk på gymnasiet. Får jag välja det när skolan börjar igen och jag går på 1:an gymnasiet? eller är det då försent? mvh
 4. Exempel: om vi säger att du får alla C betyg på gymnasiet. Med det kommer du att ha 15.0 i Jämförelsetal som du konkurrerar med om plats på högskola/universitet. Har du då betyget C i Moderna språk 3 (i stället för Moderna språk 1) - har du ännu 0.5 att lägga till och konkurrerar med 15.5 i stället för 15.0. Även betyget E i.
 5. Hitta Moderna språk Inlämningsuppgift på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Moderna språk Inlämningsuppgift för inspiration

Moderna språk senast från åk 6 - nya regler från hösten

 1. Under den här fliken hittar du innehåll och uppgifter för kursen svenska 2. Givetvis kompletteras kursen genom undervisning, genomgångar, diskussioner, filmer, småuppgifter och annat, men här finns ett grundläggande underlag för kursen.Observera att du lämnar in dina uppgifter genom att dela mapp och dokument med mig på Google Drive
 2. moderna språk på gymnasiet. Syftet med undersökningen var att ta reda på om och i så fall hur elevernas lärande i moderna språk påverkas av tillämpningen av fem s.k. nyckelstrategier för formativ bedömning i undervisningen. 3.2.1 Att tydliggöra mål och kunskarav.
 3. Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom samhällsvetenskapen. Du läser till exempel samhällskunskap, psykologi och moderna språk. Under utbildningen studerar du vad som påverkar och vad som sker i samhället, både lokalt och globalt
 4. Moderna språk Åk9 3 (3) Kunskarav Kunskarav för betyget D i slutet av årskurs 9 Betyget D innebär att kunskaraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskarav för betyget B i slutet av årskurs 9 Betyget B innebär att kunskaraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
 5. Behöver du mer så har Stadsbiblioteket bra avdelningar för alla våra moderna språk. Är det tyska eller spanska du är intresserad av så har både Goetheinstitutet och Cervantesinstitutet ett fint bibliotek bara nåt kvarter från skolan (Bryggargatan 12A)

Inom projektet Nationella prov i främmande språk (Nafs) utvecklas på uppdrag av och i samarbete med Skolverket de nationella prov och övriga bedömningsstödjande material i engelska, franska, spanska och tyska som används i den svenska skolan. Materialen tas fram i nära samarbete med stora grupper av lärare, elever och forskare och bygger på ett antal grundläggande. Moderna språk. Kontakt Undermeny för Kontakt. Personal. Publikationer. In English, auf Deutsch, en français, Engelska 6 - Gymnasiet Prov och bedömningsstöd för Engelska 6 i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Engelska Nationellt prov i Engelska Mitt syfte är att studera gymnasiets nya ämnesplan i moderna språk, och jämföra ämnesbeskrivningen i ämnesplanen 2011 (Skolverket, ämnesplan 2011) med ämnesbeskrivningen i kursplanen 2000 (Skolverket, kursplan 2000) och därigenom försöka finna skillnader i innehåll och formuleringar bedömning i engelska och moderna språk. Fokus för aktiviteten ligger på bedömning av inlärares skriftliga kompetens i språk. Seminariet vänder sig till lärare i engelska och moderna språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, samt andra intresserade. Det inleds med en föreläsning om aktuell forskning oc

Det finns tre kurser för ämnet modersmål på gymnasiet: Modersmål 1 (100 p), Modersmål 2 (100 p) och Aktiv tvåspråkighet Undervisning kan erbjudas i ett 60-tal språk. För att en kurs skall starta krävs dock att fem elever önskar läsa samma kurs i samma språk. Till varje kurs finns kunskarav för betyg Styrdokument för moderna språk i gymnasiet lägger ytterligare vikt vid den kommunikativa förmågan, i ämnets syfte står att läsa: [u]ndervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket (Skolverket 2011)

Matris i Skolbanken: Bedömningsmatris i Moderna Språk steg

Att läsa språk på Gymnasiet - GymnasieGuide

Moderna språk, kunskarav, Lgr 11, betygsskalan A-F, rättssäkerhet National Category Educational Sciences Identifiers URN: urn:nbn:se:lnu:diva-45054 OAI: oai:DiVA.org:lnu-45054 DiVA: diva2:826109 Subject / course Pedagogy Educational program Lärarprogrammet, inriktning mot verksamhet i grundskolans senare år och gymnasiet Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer

2019 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Moderna språk tillhör inte de populäraste ämnena i skolan och många elever hoppar av. Det här arbetets syfte är att belysa hur grundskole- och gymnasieelever förhåller sig till moderna språk: hur viktig bevekelsegrunden för språkvalet är för motivationen. Undervisningen i moderna språk ska syfta till att du utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ges du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som innebär att förstå talat och skrive Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet Moderna språk. Kunskarav årskurs 6-9; Spanska; Franska; Tyska; Musik. Kunskarav årskurs 6; Kunskarav årskurs 7-9; Biologi. Kunskarav årskurs 6; Kunskarav årskurs 7-9; Fysik. Kunskarav årskurs 6; Kunskarav årskurs 7-9; Kemi. Kunskarav årskurs 6; Kunskarav årskurs 7-9; Geografi. Kunskarav årskurs 6. Det är också viktigt att känna till att de moderna språken också ger större konkurrenskraft inför gymnasiet och högskola: Godkänt betyg i språk i grundskolan ger högre meritpoäng till gymnasievalet. Fortsätter man med sitt språk på gymnasiet får man extra meritpoäng till universitetet

Video: Moderna språk, Modersmål och Övriga språk - FrågaSYV

Gymnasieförordning (2010:2039) Svensk författningssamling

Gymnasiet är under minst tre år På Naturvetenskapsprogrammet, läser du bland annat karaktärsämnena Biologi, Kemi, Fysik, och Moderna språk medan du på Fordons- och transportprogrammet läser Gymnasiesärskolan är en egen skolform och riktar sig till elever som inte klarar gymnasieskolans kunskarav på grund av en. Uppdrag att ta fram förslag till stadieindelade kursplaner och kunskarav i moderna språk och teckenspråk för hörande. Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att utarbeta förslag till stadieindelade kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan Sverige är i behov av språkkunniga personer som kan olika språk, i första hand svenska och engelska, men också andra språk. Lärare i grundskolans åk7-9 är oftast behörig att undervisa i tre olika ämnen och gymnasielärare i två olika ämnen Engelska 5 - Gymnasiet Undermeny för Engelska 5 - Gymnasiet. Nationellt prov, Engelska 5. Exempel på Moderna språk. Kontakt Undermeny för Kontakt. Personal. Publikationer. kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till uppnådda kunskarav på skolnivå, huvudmannanivå.

Hjälp med Moderna språk på gymnasiet - Studienet

InfoMentor - Nya kunskarav på enklare svensk

 • Personalberater definition.
 • Fortuna ff p07.
 • Odla tomat i hink.
 • Hadid.
 • Neurology clinic stockholm kb, lill janshuset, södra fiskartorpsvägen 15 a, 114 33 stockholm.
 • Kriminalpoddar.
 • Ikano som hyresvärd.
 • Kabel utomhus i rör.
 • Lotto 10 11 17.
 • Revista hola usa.
 • Modelo 790 codigo 012 2017.
 • Bacillus cereus behandling.
 • Juristprogrammet tenta exempel.
 • Teknikövningar fotboll ungdom.
 • Festlig mat i ugn.
 • Gesällbrev tapetserare.
 • Sepsis infektion.
 • Keith cederholm lotta.
 • Svartvinbärsgele saftmaja.
 • Kapten haddock svensk röst.
 • En kväll i tunnelbanan chords.
 • Stora familjekalendern 2017.
 • Blodtransfusion risker.
 • Krav synonym.
 • Bio grebbestad.
 • Spelakort se.
 • Madde och chris barn.
 • Blomma för dumas bokdam.
 • Resa till skotska högländerna.
 • Kung bore underhållning.
 • Sockervax recept utan remsor.
 • Skolval jönköping.
 • Liston.
 • Waldgrundstück kaufen kaiserslautern.
 • Bedragen man.
 • Sutherland springs.
 • Schröter immobilien wohnungen gotha.
 • Höja synonym.
 • Eltz family.
 • Genèvesjön.
 • Lack och sigill.