Home

Tacka ja till reserv och antagen

Om du inte hinner få din aktiveringskod innan sista svarsdag ska du svara via mejl. Skriv vilka utbildningar du vill tacka ja till. Du kan bara stå kvar som antagen till max 45 högskolepoäng. Dessutom får du stå kvar som reserv till max 165 högskolepoäng. Är du reserv till allt kan du stå kvar som reserv till max 210 högskolepoäng Tacka ja till reserv och påbörja på en antagen program? 2 Poäng. Genom att avstå från platsen där du är ANTAGEN, ökar du inte dina chanser att komma in från Reserv. Därför finns det ingen anledning att avstå sin plats. Det är vad jag tycker och råder dig att göra Antagning.se skriver följande: Det kan vara bra att tacka ja till den utbildningen du har blivit antagen till - trots att den inte är lika intressant som dina reservalternativ - ifall du inte får en plats som du står som reserv till. På det sättet behåller du din plats på den utbildningen du har blivit antagen till Du måste tacka ja till platser du vill behålla, gäller både reservplats och antagen plats. Tackar du inte ja så mister du allt, alla platser och chanser att prövas om på val nr 1 om du kom in på val nr 2, 3 eller annat. Är du antagen till ditt förstahandsval så stryks det andra och tredje val och så vidare Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. T.ex. om du är antagen på val 2 men vill försöka komma in på en ledig reservplats på val 1 istället (Du prövas på högre val i maskinella reservkörningen och tappar automatiskt den plats du var antagen på om du kommer in på nytt val) 2

Antagningsbesked och svar - Antagning

 1. Hej! Har kommit in på socionomutbildningen, men är 1:a reserv till ssk-utbildningen. De är upprop imorgon- om jag tackar ja
 2. erna måste du tacka ja till din plats i det första antagningsbeskedet, detta för att inte förlora platsen. Vid urval 2 behöver du inte tacka ja när du är antagen. Tack ja till din plats. 2. Ta del av ditt välkomstbrev och litteraturlist
 3. a sidor på antagning.se senast 29 juni. Om du inte vill ha din plats lämnar du återbud på antagning.se
 4. Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier
 5. Tacka ja till din reservplats. Information om urval och antagningsomgångar hittar du på antagning.se. Du kan bli antagen som reserv när som helst efter urvalet (efter urval 2 om du har sökt en utbildning i en antagningsomgång som har två urval)

Tacka ja till reserv och påbörja på en antagen program

Reserver behöver inte tacka ja Fram tills nu har det fungerat så att både antagna och reserver fått svara på sitt antagningsbesked, d.v.s. tacka ja eller nej till erbjuden utbildnings- eller reservplats. Om en reserv tackat ja och senare erbjuds en plats har den sökande inte behövt tacka ja på nytt utan ansågs redan ha tackat ja Står du som reserv till en utbildning så är det omöjligt att svara på hur stor chansen är att du blir antagen. Det beror på hur många av de antagna som tackar ja till sin plats och registrerar sig. Ju lägre reservnummer du har, desto högre chans att kunna bli antagen 1 Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. Du prövas på högre val i reservkörningen och tappar tidigare erbjuden plats utan att tillfrågas om du kommer in på nytt val. 2 Jag tackar JA till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du är nöjd med det du är antagen till Tacka ja till din plats Det första du behöver göra om du har blivit antagen eller reservplacerad till en kurs vid första antagningsbeskedet, är att tacka ja för att behålla din plats. Antagningsbeskedet skickas ut i mitten av juli för höstterminen eller början av december för vårterminen Om du tackar nej eller inte svarar inom utsatt tid kommer din plats att gå till en reserv. Jag har blivit antagen till en utbildning men reserv till en annan hos er, kan jag tacka ja nu och sedan ändra mig? Du kan tacka ja till den du kommit in på för att sedan tacka nej om du kommer in på ditt första handsval hos oss

Jag kom tyvärr inte in på ekonomie kandidat/lunds universitet, jag sökte genom högskoleprovskvoten och ligger reserv, kan tillägga att jag har 1,3 som bäst på hp. Istället blev jag antagen till tekniskt basår. Och jag undrar om jag nu tackar ja till Om du till exempel är antagen till val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2. Så här svarar du: Om du kommit in på ditt förstahandsval behöver du bara tacka JA eller NEJ: 7. Jag tackar JA till erbjuden plats. Du tackar ja till den plats du kommit in på och står inte i reservkö till något annat program. 8. Jag tackar NEJ till erbjuden. Efter urval 2 behöver du inte tacka ja till din utbildningsplats. Men lämna gärna återbud direkt till utbildningsgivande institution om du antagits och tackat ja, men inte gör anspråk på platsen. På så sätt kan platsen snabbt erbjudas till en reserv. Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av utbildningsansvarig. Reservantagnin Om du inte blir antagen till ditt förstahandsval är det viktigt att tacka ja eller nej till din plats på ett annat program. Som reservantagen kan du välja att stå kvar som reserv för ett av dina högre val eller avsäga dig den eventuella reservplatsen för annat program

Reservplats före antagen plats - AllaStudier

Antagen men tveksam - AllaStudier

Svara på antagningsbesked Gymnasieantagningen

Tacka ja senast 24 juli. Antagningsbeskeden publiceras under dagen på www.antagning.se. De som har blivit antagna eller fått en reservplats måste tacka ja till sin plats senast den 24 juli för att få behålla den. Antagningsbeskeden efter urval 2 publiceras den 30 juli Observera att du alltid behöver ge oss ett besked på yh-antagning.se, oavsett om du tackar ja eller nej till utbildningsplatsen. Om du står som reserv. Om du står på reservlistan finns det fortfarande en chans att bli antagen. När någon tackar nej till sin utbildningsplats så förflyttas du automatiskt upp i listan

En reserv är en behörig sökande som inte har blivit antagen till en utbildning, eftersom andra sökande gått före i urvalet och fyllt alla platser på utbildningen. Däremot kan platser bli tillgängliga om de redan antagna tackar nej till sina platser eller i sin tur blir antagna till högre val. Antagningen till sådana platser sker i två reservantagningar Om du blir antagen är det viktigt att du tackar ja till platsen senast utsatt svarsdatum. Om du blir reservplacerad och vill stå kvar i kön är det också viktigt att du tackar ja till att stå kvar. Läs mer om reservplacering: DU SOM ÄR RESERV. 3. CSN - STUDIEMEDELSANSÖKAN Om du inte redan ansökt om studiemedel via CSN är det hög tid nu Hej! Det är såhär att jag har sökt en yh utbildning och har blivit antagen som 5e reserv. På onsdag får jag veta om jag kommit in på utbildning på högskolan som jag sökt på antagning.se. Min fråga är då, om jag tackar ja till reservplatsen, kan jag fortfarande tacka ja till utbildningen på antagning.se Jag tackar JA till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv Du har blivit antagen på lägre val och tackar JA till denna plats. Du är nöjd med den plats du blivit antagen till och är inte längre intresserad av att konkurrera om plats på högre val. Dina eventuella reservplaceringar kommer att strykas och du kommer inte att prövas för dessa val

Reservantagning är aktuellt när en eller flera som blivit antagna till en utbildning tackat nej till sina platser. Utifrån resultatet i urvalet kallas reserver i tur och ordning. Efter första urval. Om du är reservplacerad efter första urval måste du tacka Ja till din plats om du vill behålla den inför andra urvalet Här finns information om första och andra antagningen samt vad du ska göra om du är reserv hos Institutionen för svenska och flerspråkighet Den 15 mars öppnar webbanmälan för höstterminen 2019 på antagning.se. Du måste tacka ja till din plats/reservplats senast den 26 juli annars förlorar du

Antagen och reservplats! - FamiljeLiv

 1. Mellan den 5 augusti och 14 september pågår reservantagningen. Efter det kontaktar du skolan för ett eventuellt byte. Då tar skolan beslut om det går att byta. Att vara reserv innebär att du kan bli antagen om det är en elev som tackar NEJ till en erbjuden plats, gör ett sent omval eller blir antagen på ett högre rangordnat val. Viktigt
 2. Du får ditt antagningsbesked på antagning.se under vecka 23. I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Observera att du måste tacka ja till din plats senast den 28 juni för att behålla den. 16 augusti 2021, preparandutbildning startar. Försvarsmaktens preparandutbildning startar på Karlberg
 3. Vill du ändå ha den plats du fått nu och ingen annan, ska du inte behålla utbildningarna som du är reserv till ovanför. Om du blir antagen till ett högre prioriterat alternativ så stryks du från de utbildningar som du satt lägre ner i din anmälan. Det här gäller dock endast om du blivit antagen till en helfartsutbildning
 4. plats och är ej intresserad av andra val: Du har blivit antagen på ett lägre val och är nöjd med platsen du har fått. Du är inte längre intresserad av att få en plats på ett högre val. Om du är placerad som reserv på andra utbildningar kommer du att strykas från dessa om du väljer detta svaret

Tacka Ja! till din plats senast 24 juli! Efter andra antagningsomgången krävs inte svar. Blir du antagen efter andra omgången kan du registrera dig direkt; se nedan. Inte heller om du antagits efter en sen anmälan behöver du tacka ja till platsen, utan du kan registrera dig direkt. OBS: för dig som ska läsa Ryska I, II, III el. Detta är antagningsbesked 1 och du måste tacka ja till platsen för att behålla den. Det gäller även som reserv och antagen med villkor. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked senast 24 juli går din plats vidare till någon annan. Läs mer om antagningsbesked 1 med svarskrav på antagning.se När urvalet är klart får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa det första antagningsbeskedet. I beskedet står det om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja för att behålla din plats.Det gör du på Mina sidor på antagning.se.När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post Behörighet och urval. För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du uppfylla behörighetskraven. Efter det första antagningsbeskedet måste du tacka ja till din plats I ditt antagningsbesked framgår om du blivit placerad som reserv och vilken reservplats du har Antagen till 2 kurser ocg reserv på 2 st. Kan jag tacka ja till 1 som jag är antagen till och de 2 jag är reserv i? självklart! dock tror jag du bara kommer bli antagen till max 150 % studier, resten stryks automatiskt. Bööööörg: Obs vill helst komma in på reservplatse

Antagen - FA

Tacka ja eller nej till din studieplats. Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet. För att du ska kunna registrera dig på kursen krävs det att du är antagen till kursen och att du har aktiverat ditt Umu-id 9 juli-24 juli: Tacka ja på antagning.se. Har du blivit antagen eller reserv till en utbildning på Högskolan i Halmstad måste du tacka ja för att behålla din plats. Du måste tacka ja på antagning.se senast den 24 juli. Om du inte tackar ja erbjuds platsen till nästa person i kön Om du blivit antagen: bara att tacka ja och börja planera inför din nya utbildning! Om du är reserv: är du fortfarande intresserad tackar du ja Senast den 24 juli måste den som är antagen tacka ja eller nej till sin plats. Därefter sker ytterligare en antagningsomgång, och de som nu är reserver får ett andra antagningsbesked den 30 juli. Digitalt sommaröppet 17 juli. Fredagen den 17 juli bjuds alla antagna in till digitalt sommaröppet

Panik! Glömt att tacka ja! Skrivet av: Ledsen och livrädd: Jag måste vara den dummaste som finns. Jag har glömt att tacka ja till kursen (inom mitt program) som jag är antagen till i höst. Det skulle ju vara gjort den 28 juli. Är det kört nu? Jag har platsgaranti till den kursen egentligen Nu ska antagna och reserver tacka ja till sina platser senast den 31 juli. Den 4 augusti genomförs urval 2, vilket publiceras för studenterna den 6 augusti. Jordbruksaktuellt Tel: 019-16 61 30 E-post: redaktionen@ja.se

Student. Här har vi samlat information som du som student vid Företagsekonomiska institutionen kan tänkas behöva. Information om vilka utbildningar vi ger hittar du på vår sida om kurser och program.. Covid-19: Information till studenter hösten 202 När man tackar ja till sin plats och är förstahandsantagen Ingen pop-up rutan När man tackar ja och vill stå kvar som reserv (antagen på lägrehandsval) Ditt svar innebär att om du under reservantagningen blir antagen på ett högrehandsval, mister du platsen du nu är antagen på. Platsen går till en annan sökande

Den här sidan är till för dig som är antagen på kurs eller program vid Centrum för genusvetenskap. Vi hälsar dig varmt välkommen till en spännande och intressant termin! När du får ditt första antagningsbesked ska du tacka ja om du fortfarande vill ha en plats på kursen Reserv till kurs efter första urvalet. Tacka ja på www.antagning.se senast 24 juli 2020. Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan. Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet, se instruktioner nedan. Reserv till kurs efter andra urvalet . Om det finns lediga platser på en kurs efter den 23 augusti, så kontaktar vi. Har du sökt till ett av våra program på avancerad nivå får du antagningsbeskedet via antagningsenheten (UHR- universitets- och högskolerådet). Det är viktigt att du inte glömmer att tacka ja/nej om du blivit antagen eller står som reserv. Observera att vi endast har antagning till höstterminen

Antagen till kurs och behörig. Tacka ja på www.antagning.se senast 16 december 2019. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto. Om du inte redan har ett sådant skaffar du det via https://aktivera.su.se/ Observera att det kan dröja upp till 5 timmar från aktiveringen av universitetskontot till dess att du kan. Jag är reserv och vill hellre komma in på mitt förstahandsval. Om du har blivit antagen på ett val som inte är ditt förstahandsval, men hellre vill komma in på ditt förstahandsval ska du tacka ja/stå kvar på både valen Som reserv måste du svara på mejlet och tacka ja till ditt erbjudande om plats inom angiven tid för att platsen inte ska gå vidare till nästa reserv. Behörig eller obehörig? Om du undrar kring ditt antagningsbesked så kan du kontakta vår studievägledare

Den här sidan gäller för höstterminen 2020, information om höstterminen 2021 kommer att uppdateras senare Kom ihåg att tacka ja senast 24 juli 2020 Antagningsbeskedet publiceras på Mina sidor på antagning.se den 9 juli 2020. Kom ihåg att tacka ja för att behålla erbjuden plats på Chalmers! Det gä Meddelande om antagning sker i januari 2021 och därefter har antagna elever en vecka på sig att tacka ja eller nej till erbjuden plats. Alla elever som varit med vid uttagningarna hamnar automatiskt på en reservlista. Behöver vi kalla in reserver kommer vi ta kontakt med er 1. Tacka ja till din plats senast 16 december! 10 december publiceras ditt antagningsbesked på antagning.se. Senast sista svarsdagen 16 december måste du tacka ja till din utbildningsplats för att behålla den. 2. Ställ dig i bostadskö. Våra studentbostäder ligger inom gång- och cykelavstånd från universitetet Jag har blivit antagen till en kurs hos er. Var/när registrerar jag mig? så om du är reserv behöver du hålla koll på inkorgen (och skräpposten) så att du inte missar att tacka ja till din plats och registrera dig. Jag skulle behöva ett intyg på att jag är registrerad/har tagit poäng hos er Tacka ja/nej - Det första ni ska göra är att antingen tacka ja eller nej till den plats ni har blivit tilldelad. Vare sig ni är antagna eller står som reserv. Om man inte aktivt tackar ja till sin plats förlorar man den. Sista dagen att svara är imorgon den 17 december klockan 24:00. Detta gör man på Antagning.se

Det är upp till dig om du vill tacka ja eller nej till platsen du har blivit antagen på och fortfarande stå som reserv till valen ovanför den. Om du tackar nej till det val du har kommit in på, har du ingen garanterad plats till terminsstart i höst. Om du väljer att tacka nej till platsen du har blivit erbjuden, prövas du endast för de. Om du blivit antagen eller står som reserv, måste du tacka ja för att behålla din plats. Du tackar även nej till de utbildnings- eller reservplatser som du inte är intresserad av. När du har svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post. Deltar du i en antagningsomgång som bara har ett urval (exempelvis antagning till sommarkurser. Att bli antagen som reserv innebär att du inte får en plats på utbildningen om inte någon annan som blivit antagen som förstahandsval, tackar nej. Det är därför av största vikt att alla svarar på ett antagningsbesked. med andra ord måste du tacka nej till två och ja till en När du har fått ditt första antagningsbesked ska du: 1. TACKA JA TILL DIN PLATS (Gäller utbildningar med start vår och höst) - gäller ej sommarkurser. Ditt antagningsbesked på Antagning.se Du måste tacka ja till din plats (både antagen och reservplacerad) i det första antagningsbeskedet, detta för att inte förlora platsen. Vid urval 2 behöver du inte tacka ja

Antagen till Officersprogrammet - Försvarshögskola

Läs gärna igenom Guide: Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked (PDF - 1,13 MB) om du vill ja hjälp med hur du läser och hur du svarar på på något val. Om du exempelvis är reserv på val 1 och antagen på val 2 kan du välja att eventuell plats på val 1 måste du tacka nej till att stå kvar som reserv Utbildningar som då läggs till eller flyttas upp i ansökan blir sena val. 5. Svara på antagning. Om du inte har blivit antagen till ditt förstaval, behöver du svara på ditt antagningsbesked. Du kan då välja om du vill stå kvar som reserv till högre val i din ansökan. Du kan också tacka ja eller nej till den utbildning där du. Skulle du mot förmodan inte komma in på den, men komma in på utbildningen under, kan du fortfarande tacka ja till din plats på den andra utbildningen men samtidigt tacka ja till att vara reserv på den du prioriterade högst. Notera att när du blivit antagen till något, stryks allting under I antagningsbeskedet framgår om du erbjudits en plats på utbildningen eller om du står som reserv. Har du inte uppfyllt behörighetskraven får du information om det. Tacka Ja eller Nej till din plats Om du fått ett besked om att du är antagen ska du tacka Ja eller Nej till din plats Reserver behöver inte tacka ja Fram tills nu har det fungerat så att både antagna och reserver fått svara på sitt antagningsbesked,. Om du blir antagen som reserv till en utbildning vid Malmö universitet blir du kontaktad av utbildningens studieadministratör

Antagning.se - Sök utbildning på alla Sveriges universitet ..

1. Läs antagningsbeskedet - Tacka ja till din plats. Om du har blivit antagen till en kurs eller ett program i urval 1, så behöver du svara på antagningsbeskedet. Du tackar ja till din plats på antagning.se. Observera att det framgår av ditt antagningsbesked om du behöver tacka ja för att behålla din plats. 2. Hämta ditt studentkont Måste jag tacka ja eller nej till min plats? Om du blir antagen till utbildning behöver du tacka ja eller nej till din plats. Vi har många sökande så meddela besked så snart som möjligt. Det är viktigt att lämna besked även om du inte vill ha platsen då vi har reserver som vi vill erbjuda platsen Därefter ska de antagna tacka ja till sina platser. För dem som fått besked om reservplats dröjer det ytterligare en tid innan besked ges om fortsättning. Till Högskolan Dalarna har 15 875 blivit antagna. Det innebär en ökning med 41,7 % jämfört med hösten 2019 då det var 11 203 antagna efter första urvalet

Reservplats - Högskolan Dalarn

Idag publiceras det första antagingsbeskedet för höstterminens högskoleprogram påantagning.se. Det här inlägget är riktad till dig som inte blivit antagen till Karolinska Institutets läkarprogram. Först och främst - ge inte upp hoppet! De resultat som publicerats idag är för den första antagningen. Den 3e augusti kommer det andra och slutgiltiga antagningsbeskedet, som baseras. I antagningsbeskedet som går ut via yh-antagning.se ser du om du har erbjudits plats eller står som reserv. Reservlistan uppdateras kontinuerligt - tänk på att hålla dig uppdaterad via yh-antagning.se för att följa din plats. Om du kommer in på en eller flera utbildningar och tackar ja, så förlorar du inte din reservplats

Tacka alltså inte nej till en plats som du har blivit antagen till utan att du först har talat med en vägledare på Vägledningscentrum. Om du inte vill stå kvar som reserv till ett val, skall du tacka nej (avstå) från platsen. Sista dagen att tacka ja till ett program/reservplats är torsdagen den 9 juli klockan 23.59 Antagningsbesked och svar. Besked om en elev har blivit antagen eller inte skickas ut i november/december. Det är viktigt att du hålla reda på sista svarsdatum och att tacka ja eller nej till platsen om eleven blir antagen på utbildningsprofilen eller spetsutbildningen. Om elever tackar nej, kommer reserver att erbjudas de lediga platserna Eftersom man gör två urval, och ofta även reservantagning, förändras poängen under samma antagning. Reserverna har generellt Om du vill kvarstå på din antagningsplats eller reservplats måste du tacka JA till platsen Från och med sista veckan i augusti och januari sker upprop och ev reservupprop. Om du är antagen måste. I det första steget väljer du vilka alternativ du vill tacka JA till. Sedan går du vidare och i steg två väljer du att skicka Du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 hp. Högst.

blogg.yh-antagning.se: Förändringar kring att svara på ..

Om du blivit antagen: bara att tacka ja och börja planera inför din nya utbildning! Om du är reserv: är du fortfarande intresserad tackar du ja. Du behåller då reservplatsen till utbildningen, även om du också tackat ja till en plats på annan utbildning som du rangordnat lägre Välkommen hit Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad Så länge du kommer ihåg att tacka ja till din plats i den första antagningsomgången är du garanterad en plats och är redo att börja dina studier. Antagen med villkor. Om du sökt kurser, antingen fristående eller som en del av din utbildning, eller om du sökt till ett masterprogram, kan du bli antagen med villkor Om du blivit antagen: bara att tacka ja och börja planera inför din nya utbildning! Om du är reserv: är du fortfarande intresserad tackar du ja här också Den här rutan kommer komma upp om du är antagen till ditt förstahandsval. Du är alltså automatiskt strykt på lägre alternativ och kan därför bara välja mellan att tacka ja eller nej. Tackar du nej här står du utan plats. Söker du om till något av de lägre valen kommer du att hamna som reserv även om du har höga betyg

Registrering är också ett sätt att tacka ja till sin plats. Om du missar registreringen förlorar du din plats och den lämnas då till en reserv. Registrerar dig på program eller kurser som du är antagen till i Studentportalen, när de är öppna för webbregistrering Vi är glada att du har valt att studera vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Glöm inte att tacka ja till din studieplats senast den 28 juli. På webbsidan Nyss antagen har vi samlat viktig information för dig som är ny student hos oss. Här hittar du bland annat information om hur du söker bostad samt [ Då ska du tacka ja till din plats om du vill läsa kursen/programmet. Antagning.se öppnar för sen anmälan till kurser och program där det finns platser kvar den 15 juli. Är du antagen som reserv? Institutionen kallar reserver via e-post eller telefon

Om du är reserv kan du inte bli antagen genom att komma till uppropet. Du bör kontrollera både din e-post och skräppost minst en gång om dagen efter urval två fram till två veckor efter programstart för att inte missa ett eventuellt erbjudande. Du tackar ja eller nej till erbjuden plats via e-post om du blir kontaktad Du som är reserv erbjuds plats enligt turordning. Vi kontaktar endast de reserver som erbjuds plats och vi kan tyvärr inte ge några besked om dina chanser till antagning eftersom det beror på hur många av de antagna som tackar ja till sina platser och som registrerar sig Du som tackar ja till en utbildningsplats vid Lunds universitet inför våren 2021 kommer att kunna genomföra din utbildning. Hur undervisningen kommer se ut just för dig och den kurs eller det program du blivit antagen till kan du läsa mer om under rubriken, Våra fakulteters (områdens) info för dig som är nyantagen, nedan

Reserv eller antagen? - Nyheter - Högskolan i Borå

De resultat som publicerats idag är för den första antagningen. Den 3e augusti kommer det andra och slutgiltiga antagningsbeskedet, som baseras på det första, men kan skilja sig från det. Det första antagningsbeskedet är ett erbjudande om en plats, som man måste tacka ja till för att få behålla platsen Det obligatoriska uppropet ersätts HT2020 med obligatorisk webbregistrering. Du som är antagen till Juristprogrammet HT2020 tackar ja till den erbjudna platsen via webbregistrering. Antagna. För mer information om webbregistreringen läs mer här. Reserver. För mer information om reservantagningen läs mer här. Frågor angående antagningen Den som har fått en plats måste tacka ja senast den 27 juli, det gäller både antagna och reserver. Besked till personer som är reserver om de kommit in till kurser eller program kommer den. Adrian Granat antar Otto Wallins utmaning om ett svenskt tungviktsmöte i boxning. Därmed kan de två topprankade mötas i en match om EU-titeln nästa år. Jag välkomnar Ottos utmaning. Det är en match jag velat ha länge. En match som är mycket bra för svensk boxning. För egen del har jag dock tunnelseende just nu mot den 22 december och min nästa.

 • Friidrottsredskap friidrott.
 • Torktumla handdukar.
 • Välkommen på turkiska.
 • Kinnarumma församling.
 • New york music.
 • Installer discord.
 • Köpa fyrhjuling på företaget.
 • Shrek der dritte.
 • Drottninggatan butiker.
 • Nötter med skal.
 • El borriquito berlin.
 • Aqualand el arenal water park in mallorca.
 • Spruce tree.
 • Wordle does not work.
 • Zulassungsstelle uni mannheim.
 • Pemphigus vulgaris selbsthilfegruppe.
 • Sengångare film namn.
 • Backwards symbol mac.
 • Avatar the last airbender burning earth.
 • Ugg boots damen amazon.
 • Victorinox brödkniv 26 cm rosenträ.
 • Bunbury letras.
 • Förnya recept p piller umo.
 • Hélmer herrera.
 • Hotel at six brunch.
 • Straßenverkehrsamt oberhausen wunschkennzeichen.
 • Junggesellenabschied anzahl personen.
 • Godzilla: planet of the monsters.
 • Trampbil jula.
 • Festlig mat i ugn.
 • Alkoholpriser thailand.
 • Roblox hack 2018.
 • Als coach arbeiten.
 • Akademibokhandeln lön.
 • Oktoberfestkrüge preise.
 • Does he like me quiz.
 • Vem skriver ut bioidentiska hormoner.
 • Arbetsskyldighet tjänstemän.
 • Mtb leder kolmården.
 • 10 maj 2018.
 • Forum supercell clash of clans.