Home

Mind föräldratelefon

Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Mind driver stödverksamheterna Mind Forum, Självmordslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen Föräldratelefon - Mind, 020-85 20 00. Ring Föräldratelefonen på tel: 020-85 20 00. Öppet vardagar mellan klockan 10-15 samt torsdagskvällar 19-21. Vi som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym. Samtalet kostar bara en markering. Länk till föreningen Minds hemsida hittar du. Svenska föreningen för psykisk hälsas föräldratelefon. Telefon 020-85 20 00 Webbplats www.mind.se. Rädda barnens föräldratelefon. Telefon: 02- 786 786 Webbplats www.rb.se. Bris vuxentelefon. Telefon: 0771-50 50 50. Webbplats www.bris.s Mind stödjer också människor via telefon: självmordslinjen - stödjer människor som har tankar på självmord; föräldratelefonen - stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn; äldretelefonen - stödjer äldre som mår psykiskt dåligt. mind.se >

Föräldratelefonen och föräldramejlen upphör 17 december 2018. Rädda Barnens Föräldratelefon och Mejl upphör från den 17 december. Det finns ett muntligt avtal med BRIS om vidare hänvisning till deras BRIS Vuxentelefon - stöd för vuxna om barn Mind Mind Självmordslinje Jour: 90101 (dygnet runt alla dagar) Mind Föräldratelefon Tel: 020-85 20 00 (10 - 15 vardagar) Mind Äldretelefon Tel: 020-22 22 33 (10 - 15 vardagar) Nationella Hjälplinjen Jour: 020-22 00 60 (13-22 alla dagar) Pappafrågor. Organisationen Män har en hel del om pappor. Bland annat pappagrupper Minds föräldratelefon. Mind har även en föräldratelefon dit föräldrar till personer som mår dåligt kan vända sig. Telefonlinjen 020-85 20 00 har öppet på vardagar mellan klockan 10-15 MIND, SJÄLVMORDSLINJEN Självmordslinjen har öppet dygnet runt varje dag. De finns på telefonnummer 90101 men har även en chatt på https://chat.mind.se/ MIND, FÖRÄLDRATELEFONEN Mind har även en föräldratelefon dit föräldrar till personer som mår dåligt kan vända sig. 020-85 20 00. Mer information finns på www.mind.s

Stort engagemang i chatten – en jul med eller utan släkt

Mind - För psykisk häls

 1. På Mind Forum kan du prata om livet precis som det är. Inga känslor eller tillstånd är för små: Depression, Ångest, Stress, Hopplöshet, Ensamhet, Skam, etc
 2. Föräldratelefon - Mind, 020-85 20 00. Bemannas av utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym. Minds webbplats. BRIS Vuxentelefon - om barn, 0771- 50 50 50. För dig som vill prata om oro kring egna eller andras barn upp till 18 år. Bemannas av erfarna kuratorer
 3. d.se), Äldretelefonen (tel: 020-22 22 33) och Föräldratelefonen (tel: 020-85 20 00). Mer information på.
 4. d and get paid for creating content, driving traffic and referring friends
 5. Föräldratelefonen är organisationen MINDs linje för oroliga föräldrar. Föräldratelefonen 020-85 20 00 är öppen vardagar kl. 10-15. De som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Den som ringer får vara anonym. Samtalet kostar bara en markering
 6. Mind (tidigare Föreningen Psykisk Hälsa) är en ideell svensk förening som arbetar med opinionsbildning kring psykisk hälsa och driver stödlinjer för självmordsnära, föräldrar och äldre. Föreningen är inte bunden till myndigheter, privata företag eller andra patientföreningar.Föreningen grundades den 23 november 1931 under namnet Svenska föreningen för psykisk hälsa (Sfph)

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir. Mind - självmordslinjen. Alla dagar kl 06-24. Telefon: 90101. Mind - föräldratelefonen. Telefon: 020-85 20 00. Vardagar kl 10-15, torsdagar kl 19-21. Mind - äldretelefonen. Telefon: 020-22 22 33. Vardagar kl 10-15. BRIS - vuxnas telefon om barn. Telefon: 077-150 50 50. Vardagar kl 09-12 Föräldratelefonen, MIND. Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Öppet 10-15. 020-85 20 00. Föräldratelefonen, MIND. BRIS Vuxentelefon om barn. Öppet mellan 9-12. 0771-50 50 50. BRIS. Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl. Öppet måndag-torsdag 18-21. 020-786 78 Föräldratelefonen Läs mer på deras webbplats: mind.se. Till toppen Fortsätt söka Gå tillbaka till söksidan: läs mer. Till toppen Akut hjälp Ring alltid 112 i en akut nödsituation. Du som mår akut psykiskt dåligt är.

Föräldratelefon - Halmstads kommu

 1. d.se MiNDs Självmordsupplysning. Telefon: 90101 (Stödlinjen är öppen dygnet runt) Chatta här (öppen dygnet runt) Mejla här (öppet dygnet runt) MiNDs Föräldratelefon. Tel. 020-85 20 00 MiNDs Äldretelefon. Tel. 020-22 22 33 För mer info, se MiNDs hemsida: MiND
 2. Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris. Johanna är verksamhetsansvarig för Minds stödverksamheter Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen. Mona Wennberg. Mona Wennberg är verksamhetsledare för Minds Självmordslinje i Umeå
 3. d.se. Rädda barnens föräldratelefon Telefon: 020-786 786 Webbplats: www.raddabarnen.se. Bris vuxentelefon Telefon: 0771-50 50 50 Webbplats: www.bris.s
 4. Mind arbetar för att vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet. Mind arbetar förebyggande och erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Föreningen driver ett antal stödverksamheter: Mind forum, Självmordslinjen, Äldretelefonen samt Föräldratelefonen
 5. Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa, och som har funnits sedan 1931. Vi förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänsk... ligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Vi driver fyra stödverksamheter: Självmordslinjen, Äldretelefonen, Föräldratelefonen och Mind Forum

Föräldratelefon ale

 1. MIND föräldratelefon 020-852000 vardagar 10-15 Rädda Barnens Föräldratelefon 020-786786 om du vill komma i kontakt med andra föräldrar.
 2. MIND: Våga ha riktiga och viktiga samtal! Visste du att det är mer normalt att vara drabbad av psykisk ohälsa än att inte vara det? Trots det känner sig många ensamma och skäms över att de mår dåligt. Våga ta kontakt och prata med någon om hur du mår! Det säger Johanna Nordin som är verksamhetsansvarig för Minds stödlinjer
 3. Mind - Föräldratelefonen. Telefon: 020-85 20 00 Vardagar klockan 10.00-15.00, torsdagar klockan 19.00-21.00. Läs mer på deras webb.

Minds föräldratelefon är öppen 10 - 15 varje vardag och ger dig möjlighet att tänka tillsammans med någon. Att vrida och vända och få råd och stöd. När du känner dig osäker i din föräldraroll, eller är en nära vuxen till ett barn, kan det kännas bra att få prata med någon professionell. Telefonnummer: 020-85 20 0 Mind; Mind Självmordslinje Jour: 90101 (dygnet runt alla dagar) Mind Föräldratelefon Tel: 020-85 20 00 (10 - 15 vardagar) Mind Äldretelefon Tel: 020-22 22 33 (10 - 15 vardagar) Nationella Hjälplinjen Jour: 0771-22 00 60 (13-22 alla dagar) Pappafrågor. Organisationen Män har en hel del om pappor. Bland annat pappagrupper

Mind

 1. Föreningen MINDs föräldratelefon Föreningen MIND arbetar för psykisk hälsa och för att stödja människor i kris. De har en telefon bemannad med psykologer och socionomer dit föräldrar kan ringa (anonymt) för att få råd och stöd
 2. d.se/sjalvmordslinjen Alla dagar 06 - 24; Mind, Föräldratelefonen 020-85 20 00 Vardagar 10 - 15; Mind, Äldretelefonen 020-22 22 33 Vardagar 10 - 15; BRIS, Barnens telefon 116 111 Alla dagar 14-21 förutom onsdagar 17-21; BRIS, Vuxnas telefon - om barn 077-150 50 50 Vardagar 09-12.
 3. Mind Föräldratelefon: Tel: 020-85 20 00 (10 - 15 vardagar) Mind Äldretelefon: Tel: 020-22 22 33 (10 - 15 vardagar) Nationella Hjälplinjen Jour: 0771-22 00 60 (13-22 alla dagar) PrevenTell: för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet
 4. d.se. Föräldratelefonen 020-85 20 00 vardagar 10-15, äldretelefonen 020-22 22 23 vardagar 10-15 Vendelas Telefonbyrå - Mer än en tarotlinje Scroll to To

BARNETS UTVECKLING Tonåringar 13-18 år. I tonåren går man från att vara barn till att bli vuxen. Nu förstår barn mer, och kan bland annat diskutera och argumentera mer. De söker sin identitet och provar sig fram vem de är och hur de vill vara Mind. Till Mind kan du vända dig om du behöver veta mer eller vill prata med någon om psykisk hälsa och ohälsa. Hit kan du maila eller chatta på självmordupplysningen. Läs mer på mind.se. Rädda Barnens Föräldratelefon. Föräldratelefonen är till för alla föräldrar som behöver en annan mamma eller pappa att prata med. Tel: 020. Mind: chatt på mind.se. Minds stödtelefon Självmordslinjen: 90101. Minds föräldratelefon: 020-85 20 00. Bris: 116 111, bris.se. Bris vuxentelefon: 077-150 50 50. Hjälplinjen: 0771-22 00 60. Jourhavande präst: Nås via 112. Röda korset: redcross.se. En person som planerar att ta sitt liv behöver träffa någon från psykiatrin

Föräldratelefonen och föräldramejlen upphör - Rädda Barne

Rädda Barnens föräldratelefon. Minds Föräldralinjen Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Du når oss på telefon 020-85 20 00, vardagar mellan kl. 10-15 samt på torsdagar kl. 19-21 (sommartider v.26-32 mellan kl. 10.00-13.00). Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna Föreningen Minds föräldratelefon Telefon: 020-852 000. Kontakt Högsby kommun. Kyrkogatan 8. 579 80 Högsby. Telefon: 0491-290 00. E-post. Minds Föräldratelefon 020- 85 20 00; Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl 020-786 78; Föräldrar till barn som varit eller misstänks ha varit utsatta för övergrepp behöver ofta stöd. Många gånger ger familj och vänner det bästa stödet, men ibland räcker det inte till

Mind (Föreningen Psykisk Hälsa) föräldratelefonen Vänder sig till föräldrar/vuxna som har bekymmer, frågor kring barn i sin närhet eller funderingar om sin roll som förälder. De som svarar är socionomer och psykologer - specialister med lång erfarenhet av arbete med barn ungdomar och familjer. Föräldratelefonen är öppen alla vardagar mellan 10.00- 15.00 Mind - självmordslinjen 90101 Öppet dygnet runt Mind - föräldratelefonen 020-85 20 00 Telefontid: vardagar 10.00-15.00 Mind - äldretelefonen För dig över 60 år 020-22 22 33 Telefontid: vardagar 10.00-15.0 Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa, och som har funnits sedan 1931. Vi förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Vi driver fyra stödverksamheter: Självmordslinjen, Äldretelefonen, Föräldratelefonen och Mind Forum Nu tar vi lite ledigt. Men medan Föräldratelefonen och Äldretelefonen är nedstängda under helgerna är Självmordslinjen öppen som vanligt och du kan alltid gå in och prata om livet på Forum.Mind.se

Mind - Föräldratelefonen Perianalni bris. Laboratorija, Medicinar 9 komentara. Pri upisu deteta u kolektiv, mnogi roditelji se prvi put susreću sa oblikom mikrobiološkog - parazitološkog ispitivanja, koje se zove «perianalni bris» Bris slår larm: Psykisk ohälsa bland barn öka mind, fÖrÄldratelefonen Mind har även en föräldratelefon dit föräldrar till personer som mår dåligt kan vända sig. Telefonlinjen 020-85 20 00 har öppet på vardagar mellan klockan 10 -15. Mer information finns på www.mind.s MIND - för psykisk hälsa. Ideell förening för främjande av psykisk hälsa. MIND driver också Självmordslinjen, Föräldratelefonen och Äldretelefonen. Dela - Klicka för att öppna delningsalternativ. Facebook LinkedIn Twitter E-post. MIND - för psykisk häls Mind Självmordslinjen: chatt via mind.se eller på telefonnummer 90101 alla dagar 06.00-24.00. Minds föräldratelefon: på telefonnummer 020-85 20 00, vardagar 10.00-15.00 samt på torsdagar 19.00-21.0

Hjälplinjer och jourtelefoner - Dininsid

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård mind, fÖrÄldratelefonen Mind har även en föräldratelefon dit föräldrar till personer som mår dåligt kan vända sig. Telefonlinjen 020-85 20 00 har öppet på vardagar mellan klockan 10-15. Mer information finns på www.mind.s MIND, FÖRÄLDRATELEFONEN. Mind har även en föräldratelefon dit föräldrar till personer som mår dåligt kan vända sig. 020-85 20 00. Mer information finns på www.mind.se. BRIS, BARNENS TELEFON. Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator

Syskonen Dahlbring gör upp med sin älskade pappas

MIND Föräldratelefonen Vår uppgift är att med barnet i fokus hjälpa dig att se och utveckla din egen förmåga. Fördratelefonen ger dig möjligheten att tänka tillsammans med någon, Vrida vända och få råd och stöd. Äldretelefonen Vänder sig i första hand till dig som är 60+ och so Här har vi samlat länkar som berör vårdnadstvister - vårdnad, boende och umgänge Mind - Föräldratelefon; UR - Föräldrasnack om droger; Råd och stödsamtal Ibland kan man behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda och ge råd- och stöd. Det kan handla om exempelvis vägledning i föräldrarollen, att man mår dåligt eller på annat sätt känner att man har kört fast. Familjerådgivning. Mind föräldratelefonen. Telefon: 020-85 20 00. Vardagar kl 10-15, torsdagar kl 19-21. Mind äldretelefonen. Telefon: 020-22 22 33. Vardagar kl 10-15. Hjälplinjen. Telefon: 0771-22 00 60. Tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar kl 13-22. BRIS vuxnas telefon om barn. Telefon: 077-150 50 50

Föräldratelefon Stockholm - företag, adresser, telefonnummer. Din sökning på föräldratelefon stockholm gav 2 företag och du har nått slutet av listan Har du provat föräldratelefonen här på Mind? Tror jag ska göra det.vet att det lättar lite bara att prata om det. Pink Luguna Trådstartaren 23 Nov, 2017 kl. 12:24. Nej ska nog samla mig och ringa dit! Tack! Purple Pifafy 24 Nov, 2017 kl. 03:10. Hej Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101. Mind, Föräldratelefonen 020-85 20 00. Mind, Äldretelefonen 020-22 22 33. Bris, Barnens rätt i samhället på telefon 116 111. Källa: 117 Minds Föräldratelefon 020-85 20 00 Öppet vardagar, klockan 10-15 Mind driver Föräldratelefonen, en stödtelefon för vuxna som är oroliga för barn i sin närhet och vill ha någon att prata med. Minds Äldretelefon 020-22 22 33 Öppet vardagar, klockan 10-15 Mind driver en stödtelefon för äldre som behöver något att prata med |1 - En guide över vilka stöd du kan få som förälder i Ängelholms kommun Förälder i Ängelholm main_foraldrarstod_10_final.indd 1 2017-08-31 13:18:4

Minds Föräldratelefon 020-85 20 00; Minds Självmordsupplysning Chatta vardagar klockan 19-22; Barnens rätt i samhället (BRIS): - Barnens telefon: 116 111, alla dagar 10-22 (stängd onsdagar. Minds verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015. MIND. Föräldratelefone Föräldratelefonen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Du når oss på telefon 020-85 20 00, vardagar mellan kl. 10-15 samt på torsdagar kl. 19-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna

Patrik Sjöberg om sitt år som nykter: Psykiskt påfrestand

Mind: chatt på mind.se Minds stödtelefon Självmordslinjen: 90101 Minds föräldratelefon: 020-85 20 00. Röda Korset: redcross.se. Jourhavande kompis: Chattjour finns på jourhavandekompis.se SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): spes.nu. Telefonjouren: 08-34 58 73 Minds verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2014 MIND -Kris och sorg BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000 Nationella hjäplinjen Barn- och ungdomshälsan . Datum för publicering | ändrad: 2020-06-29 | skapad: 2014-11-06. Skriv ut. Lyssna. Tweeta. För föräldrar till barn som inte mår br Besök inlägget om du vill veta mer Rädda barnens föräldratelefon 020 -222444 Kyrkans jourtjänst 112 Jourhavande kurator 08-702 14 80 Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 Självmordslinjen (mind.se) 90101 Mind föräldratelefon 020-85 20 00. Vart kan jag vända mig för att få veta mer om suicid(självmord)

MIND - Självmordlinjen - ring 90101 - Öppet dygnet runt. Ring, maila, eller chatta. Mind Självmordlinjen. Mind - Äldrelinjen Telefon: 020-22 22 33 vardagar 8-19 och helger 10-16, Mind- Äldrelinjen. Jourhavande präst- ring 112 och fråga efter Jourhavande präst Alla dagar 21.00 -06.00 Att få dela sina tankar med någon kan göra. Rädda Barnens föräldratelefon Telefonnummer: 020-786 786 Rädda Barnens Föräldramail. Minds föräldratelefon Telefonnummer: 020-85 20 00. Bris Vuxentelefon - Om barn Telefonnummer: 077-150 50 5

Mind:s föräldratelefon, 020-85 20 00 Vänder sig till vuxna som har frågor kring barn i sin närhet eller funderingar om sin roll som förälder. De som svarar är socionomer och psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Föräldratelefonen är öppen alla vardagar 10.00-15.00 MIND:s Självmordlinjen Maila, chatta eller ring telnr. 90101 (Chatt och telefon varje dag 6:00-00.00. Mail närsomhelst) MIND:s Föräldratelefon, 020-85 20 00 (vardagar mellan 10:00-15:00 samt torsdagar 19:00-21:00) SHEDO Självskadechatten med inriktning på självskadebeteende och/eller ätstörningar Föräldratelefonen: MIND är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Här arbetar socionomer och psykologer för att stötta och hjälpa dig i rollen som förälder. Öppet vardagar klockan 10 -15 och torsdagar klockan 19-21. Telefonnummer 020-85 20 00. Läs mer på www.mind.s

Mind Forum - Prata om livet precis som det ä

MIND MIND är en ideell förening som stödjer människor i kris. Hemsida (och chatt) når du på adressen www.mind.se. Föräldratelefon: måndag-fredag 10:00-15:00 samt torsdag 19:00-21:00.....020-85 20 00 Äldretelefonen: måndag-fredag 10:00-15:00..... 020-22 22 3 Föräldratelefon - MIND föreningen för psykisk hälsa. Är du förälder, eller annan vuxen, och har bekymmer eller frågor om barn i din närhet? Har du funderingar om din roll som förälder? Ring föräldratelefonen. Telefon: 020-85 20 0 MIND FÖRÄLDRATELEFON MariOrrenius Brita Tiberg Generalsekreterare Mind Samarbetspartner: JURIS AB PatricHamilton NATIONELLA HJÄLPLINJEN Ulla Fritzon Rose-Marie Berg JOURHAVANDE PRÄST/ SVENSKA KYRKAN Lars Christiansen Varför ska du gå på Telefon-rådgivning inom psykiatrin Mind - för psykisk hälsa Mind verkar för psykisk hälsa. Har stödjande verksamhet genom Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldretelefonen. www.mind.se

• Rädda Barnens föräldratelefon • Jourhavande medmänniska • Mind - Självmordslinjen, tfn: 901 01 • Jourhavande präst • Röda korsets telefonjour. Författare: Kerstin Twedmark, leg psykolog, spec i arbetslivets psykologi. Publicerad: 2009-04-29. Uppdaterad: 2015-11-0 MIND Föräldrartelefonen. Telefon: 020-85 20 00, kl 10.00-15.00 samt torsdag 19.00-21.00 Rädda Barnens föräldratelefon Telefon: 020-786 786 Röda korsets telefonjour Telefon: 0771-900 800 Sjukvårdsrådgivningen Telefon: 08-320 100 eller 1177 Stockholms läns psykiatriska akutmottagning (Länsakuten St Göran) Telefon: 08-123 492 0 Föräldratelefonen drivs av föreningen Mind och de som svarar är utbildade psykologer eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Hit kan du ringa anonymt på 020-85 20 00. För information om öppettider, besök mind.se. Jourhavande medmänniska Ibland behöver du dela dina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar Föräldratelefonen För föräldrar eller andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldratelefonen drivs av föreningen Mind och de som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Hit kan du ringa anonymt. Telefon 020-85 20 0

Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000 Barn- och ungdomshälsan . Datum för publicering | ändrad: 2020-08-19 | skapad: 2014-11-06. Skriv ut. Lyssna. Tweeta. För föräldrar till barn som inte mår br Minds Föräldratelefon tel 020-85 20 00. Minds Självmordsupplysning chatt vardagar klockan 19-22. Barnens rätt i samhället (BRIS); - Barnens telefon: tel 116 111, alla dagar 10-22 (stängd.

Mind, Självmordslinjen 90101 och chatt: mind.se/sjalvmordslinjen. Alla dagar dygnet runt. Mind, Föräldratelefonen 020-85 20 00. Vardagar 10-15. Mind, Äldretelefonen 020-22 22 33. I ETT AKUT LÄGE RING 112 ELLER VÄND DIG TILL Vardagar 10-15. BRIS, Barnens telefon 116 111. Alla dagar 14-21. BRIS, Vuxnas telefon - om barn 077-150 50 50 Minds Föräldratelefon 020-85 20 00 Öppet vardagar 10.00-15.00 Mind driver Föräldratelefonen, en stödtelefon för vuxna som är oroliga för barn i sin närhet och vill ha någon att prata med. Minds Äldretelefon 020-22 22 33 Öppet vardagar 10.00-15.00 Mind driver en stödtelefon för äldre som behöver något att prata med. Jourhavande. Bris är en barnrättsorganisation som stöttar barn, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda När det ena barnet utsätter det andra för det värsta tänkbara - hur överlever en mamma? Sandras värld rasade när hon förstod att hennes son förgripit sig sexuellt på sin syster, under.

Video: Förälder JKPG, ditt stöd i föräldraskapet - Jönköpings kommu

Karin Schulz ny generalsekreterare för Mind Mind

The Leading Alternative Social Network Minds

Mind: Att nå männen är en genusfråga - Vård & Häls

Mind - Wikipedi

Mind - föräldratelefonen. Telefon: 020-85 20 00. Vardagar kl 10-15, torsdagar kl 19-21. Mind - äldretelefonen. Telefon: 020-22 22 33. Vardagar kl 10-15. Hjälplinjen. Telefon: 0771-22 00 60. Tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar kl 13-22. BRIS - vuxnas telefon om barn. Telefon: 077-150 50 50 Föräldratelefon: 020-85 20 00. Jourhavande kompis: 020-22 24 44. Spes (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): 08- 34 58 73.Källor: 1177.se, mind.se, spes.se. Ludwig Billengren ludwig.billengren@tv4.se Publicerad. 2020-04-06 kl 21:18 Klicka på taggarna.

 • Älskad från första stund tavla.
 • Eigentumswohnung zülpich.
 • Kontinuitet böjning.
 • Trikå jersey.
 • The specials tour.
 • 10 års dagbok 2018.
 • Medvalls kiosk visby.
 • Ridtränare sexuella övergrepp.
 • Wrocław speeddating.
 • Prospektregler.
 • Vit skjorta pojke.
 • Hjärnatrofi alkohol.
 • Sands skara.
 • Satin kanin uppfödare.
 • Bottenhavet karta.
 • Cleopatra luxury beach resort makadi bay.
 • Solange hoskins.
 • Vad är adobe bridge.
 • Optische illusionen und magische bilder.
 • Download festival australia.
 • Sällskapsspel topplista.
 • Volvo pv 53.
 • Flamingo vorlage.
 • Bmw e24.
 • Kizi com papas sushiria.
 • Netflix koder gratis.
 • Mindestlohn bürohilfe.
 • Popcornmaskin retro.
 • Künstlerhaus güterbahnhof bremen.
 • Migräne vortäuschen.
 • Chili odlingstips.
 • Vattenkrasse krasse skillnad.
 • Gambier i sverige.
 • Bröllop slott stockholm.
 • Tagesspiegel traueranzeigen.
 • Scrapbooking anleitung.
 • Campylobacter gravid.
 • Fullblod halvblod skillnad.
 • Hästens sängar ab köping.
 • Exeter fc.
 • Jerevan wikipedia.